Malerier

  • Om bildene
    Disse undersidene inneholder et utvalg malerier, nesten alle olje på lerret.
    Før eller senere håper jeg å få lagt ut en del eldre arbeider, men pr i dag er alle fra tiden etter 2005.
  • Om titler
    Titler kan være litt problematisk – det blir lett til at betrakteren henger seg opp i tittelen og så strever med å se det tittelen forteller, i stedet for bare å se.
    Jeg har av og til brukt uttrykket "supplerende fotnoter" for å beskrive hvordan jeg mener titlene skal oppfattes. Det er vel omtrent riktig.