Malerier

 • Om bildene
  Disse undersidene inneholder et utvalg malerier, nesten alle olje på lerret.
  Undere "nyere arbeider" er de større bildene olje på akvarellkartong.
  Før eller senere håper jeg å få lagt ut en del eldre arbeider, men pr høsten 2018 er alle fra tiden etter 2005.
 • Om titler
  Titler kan være litt problematisk – det blir lett til at betrakteren henger seg opp i tittelen og så strever med å se det tittelen forteller, i stedet for bare å se. Og det er slett ikke sånn at jeg ønsker å bestemme hva folk skal oppleve.
  Det er heller ikker slik at jeg bestemmer meg for å male eller tegne ett eller annet som allerede i utgangspunktet kan beskrives av en tittel. Jeg bygger bilder med form og farge, og underveis skjer det gjerne at jeg får ideer til noe som kan blir en god tittel, helst en som bidrar til å åpne opp opplevelsen heller enn å snevre den inn.
  Jeg har av og til brukt uttrykket "supplerende fotnoter" for å beskrive hvordan jeg mener titlene skal oppfattes. Det er vel omtrent riktig.