Bøker

  • 1967 - 72
    Jeg var (eller prøvde å være) forfatter i noen år før jeg begynte å jobbe alvorlig med billedkunst. I denne perioden publiserte jeg dikt og tekster (og en og annen tegneserie) i ymse magasiner og aviser, samt i en antologi eller to. Jeg ga også ut to eksperimentelle prosabøker på Gyldendal Norsk forlag: «Tre bidrag til myten omkring prinsesse Ira von Fürstenberg» i 1970 og «Aclahuasi:Peru» i 1971.
    Om forfatterskapet i denne perioden er det vel riktig å si at det var mye overflate og lite substans.
  • 1990 - 2007
    Litt før 1990 leverte jeg en skisse til en konkurranse om barnebøker, arrangert av Eide forlag i Bergen. Ragnar Hovland stakk av med premien, men forlaget var i alle fall såpass interesserte at det etter et par år ble bok av det: «Bokbyggernes dag». Om det er en barnebok kan vel diskuteres, men i årene etter fortsatte jeg å skrive fortellinger for det Einar Økland vel en gang omtale som «voksne barn og barnlige voksne», samt et par diktsamlinger – alt sammen mer eller mindre illustrert.
    Den fullstendige listen finnes på CV-siden, på undersidene her ligger eksempler fra en del av dem.