Stacks Image 22
Tinghusets inngang. Plassmønsteret er dels et ekko av fasadeinndelingen, dels en linje som svinger frem og tilbake over plassen fra dens høyeste punkt i nordvest og ned til skulpturelementene i sørøst.
Plassdekket er Røyken-granitt og gammel brostein.

Legg merke til det svarte feltet i skifer rett forn inngangen. Fra vår side var dette ment som en utvidelse av trappen fra omkring trinn 2, slik at inngangen ble bedre markert. Antikvariske myndigheter satte foten ned for dette, men jeg er fremdeles av den oppfatning at arkitekt Reimers ville ha bifalt forslaget og kanskje tilogmed gjort noe tilsvarende om han hadde hatt muligheten på 1930-tallet!
thex Created with Sketch.
Stacks Image 44
Skulpturelementene i sørøstlig hjørne.

Det mørke elementet er i larvikitt, og får en speilblank og skinnende overflate når det er vått.

Rampen i bakgrunnen er satt sammen av deler av røykengranitt.

Begge elementene er levert av Johansen Monumenthuggeri i Skjeberg.


Monumne
thex Created with Sketch.
Stacks Image 38
Fra tinghusets inngang mot skulpturelementene i sørøst.
Torvalmenningens fasader skimtes i bakgrunnen.
thex Created with Sketch.
Stacks Image 56
Bildet viser hvordan granittstreken som går fra side til side nedover plassen til slutt ender opp i granittelementet helt nederst, der linjen løfter seg opp og ut.
thex Created with Sketch.
Stacks Image 26
Tinghusets inngang sett fra plassens sørøstlige hjørne, med skulpturelement i larvikitt i forgrunnen.
Den nevnte plattingen som var tenkt ut fra inngangen ville, på grunn av at plassen faller fra nordvest mot sørøst, var ment å være nøyaktig på nivå med steinelemetets overflate.
thex Created with Sketch.
Stacks Image 50
Skulpturelementene sett fra gateløpet i Chr. Michelsens gate.
thex Created with Sketch.