Plassmønster foran Tinghusets inngang
Plassmønster og skulptur sett fra Tinghusets inngang
Skulpturdetalj i larvikitt
Skulptur(er) i plassens nedre hjørne