Hele utsmykningen, sett fra kafeområdet
Midtfelt og sørfelt ved kafe
Nordfelt og studiealkover
Sørlige (venstre) felt
Midtre felt
Nordlige (høyre) felt