Utsmykninger

 • Om utsmykningene
  Jeg fikk mitt første utsmykningsoppdrag i 1980 og har siden hatt en del både større og mindre oppdrag, mest for det offentlige men og for private institusjoner. CV’en lister opp de største, og på undersidene her er bilder fra en del av dem.
 • Generelt om utsmykning
  Min oppfatning er at en utsmykning (i de aller fleste tilfelle) er en bundet oppgave og ikke et sted hvor kunstneren står fritt til utfolde seg for andres regning. Når man presenterer et kunstverk i et galleri, så dreier alt seg om selve kunstverket. I en utsmykning må kunstverket arbeide sammen med arkitekturen, må ta hensyn til hvem som skal møte det og i hvilken sammenheng – det er stor forskjell på et kunstverk som skal oppleves i full fart i en korridor på en skole og et som skal virke i et pauserom på et sykehjem. Og det er bare dumt (og ganske uprofesjonelt) av kunstneren å ikke ta dette med i beregningen når utsmykningen lages. I tillegg kommer ofte innredning og økonomiske begrensninger, for ikke å snakke om pottepalmer, trafikkskilt, brannvarslere, brusautomater og alt mulig annet.
  Men det å skulle forholde seg fornuftig til alt dette, og samtidig ikke renonsere på den kunstneriske kvaliteten og egen integritet, kan ofte være både mer utfordrende og mer spennende enn eget arbeid på eget verksted.
  Utsmykningen er dessuten samfunnsmessig viktigere. En gjennomsnitlig norsk separatutstilling blir kanskje sett av noen hundre mennesker, en utsmykning noen ganger av titusenvis – ofte mennesker som ikke har et forhold til kunst.
  For kunstens del bør jo utsmykningen da helst være både god og riktig. Og tilgjengelig.
 • Om teknikker
  De forskjellige utsmykningene er utført i forskjellige materialer og teknikker, ofte styrt av forholdene og av og til dirigert av min nysgjerrighet på nye teknikker. Mye er naturligvis malt, enten direkte på veggen eller på plater som senere er montert på vegg, men jeg har også arbeidet med stein både i to og tre dimensjoner, fliser og smijern. I de siste tilfellene naturligvis sammen med kompetente og dyktige håndverkere.