Grafikk

 • Om grafikken
  Jeg har arbeidet med grafikk i to atskilte perioder. Da LYN-gruppa hadde fellesverksteder på begynnelsen av 1970-tallet lærte jeg å lage etsinger og silketrykk av Birger Larsen og Svein Rønning, og arbeidet med disse teknikkene i noen år, før jeg gikk over til å tegne og male.
  På 1990-tallet begynte jeg å lage små linosnitt av motiver jeg mente egnet seg. Dels fordi teknikken i seg selv med sine krav til forenkling er spennende, dels fordi linosnitt kan lages uten kostbart utstyr. Og ikke minst fordi de kan prises på en måte som gjør dem tilgjengelige for flere.
 • Om opplag
  Med noen få, tidlige unntak nummerer jeg ikke grafikken. Det skyldes dels at jeg misliker den «semi-eksklusiviteten» som ligger i nummereringen, dels at jeg har sett såpass mange eksempler på at både kunstnere og gallerister jukser med denne nummereringen. Så da får det heller være.

  Grafikk er produsert i flere eksemplarer og ferdig med det.

  Men når jeg signerer dem, så er det min garanti for at de er trykket av meg, ev. med noe praktisk assistanse, og ikke av en grafikkfabrikk hvor kunstneren bare sveiper innom en gang i blant for å signere og hente oppgjør.