for den det måtte angå...

ny utstilling galleri langegården 25.8. - 16.9. 2018

(nå over, men noen av de utstilte maleriene finnes her)


ny maleriutsmykning i læringssenter/bibliotek,
realfagbygget, universitetet i bergen

(montert i september 2018, fotos
her)


og: jeg har omsider tatt meg sammen for å få disse sidene ajour, så i september 2018 kan det nok være at
at ikke alt henger sammen med alt på den helt riktige måten hele tiden……